About tp

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Cover Story more

The fluffy little dandelion looks like a Ferris wheel. Its leaves are sharp, like the teeth of a... More >>
Cover Image by Zhang Bohan "Jellyfish" More >>
Life in a big city like Shanghai, whether studying or working, is tense and fast-paced. More >>

Original Article

Early recognition of necrotizing pneumonia in children based on non-contrast-enhanced computed tomography radiomics signatures
Xin Chen, Weiguo Li, Fang Wang, Ling He, Enmei Liu
Hematopoietic stem cell transplantation for thalassemia major using HLA fully-matched and mismatched donor grafts
Chuwen Huang, Yuhua Qu, Sha Liu, Shushan Nie, Hua Jiang
Persistent fifth aortic arch: a single-center experience, case series
Yuanyuan Liu, Hui Zhang, Jun Ren, Aimei Cao, Jinghui Guo, Bo Liu, Min Bao, Chunhua Zheng
Early neonatal mortality trend in adolescent pregnant women in the State of São Paulo, Brazil, from 1996 to 2017
Adriana Gonçalves de Oliveira, Hugo Macedo Jr, Edigê Felipe de Sousa Santos, Claudio Leone, Francisco Naildo Cardoso Leitão, Renata M. M. Pimentel, Luiz Carlos de Abreu, Rubens Wajnsztejn
Comparison of two surgical methods for the treatment of optic pathway gliomas in the intraorbital segment: an analysis of long-term clinical follow-up, which evaluates the surgical outcomes
Peng Yang, Hao-Cheng Liu, E Qiu, Wei Wang, Jia-Liang Zhang, Li-Bin Jiang, Jun Kang
An analysis of the diagnosis, clinical characteristics, treatment, and survival outcomes of 36 extracranial malignant rhabdoid tumor patients
Yuhua Shan, Jiaoyang Cai, Yali Han, Chenjie Xie, Honxiang Gao, Lei Zhang, Jingjing Li, Ruicheng Tian, Yu Liang, Jing Wang, Changcheng Chen, Bin Ji, Jingyan Tang, Min Xu, Song Gu
Prevention and treatment of new hepatitis B after living donor liver transplantation in children
Junjie Li, Ming Ma, Xiaodong Wang, Wentao Jiang
Successful single kidney transplantation from pediatric donors less than or equal to 10 kg to adult recipient: a retrospective cohort study
Chuxiao Chen, Xiaojun Su, Chenglin Wu, Longshan Liu, Huanxi Zhang, Ronghai Deng, Qian Fu, Xiaopeng Yuan, Yitao Zheng, Jiang Qiu, Guodong Chen, Gang Huang, Suxiong Deng, Jiguang Fei, Lizhong Chen, Jun Li, Changxi Wang
Cost of neonatal intensive care for extremely preterm infants in Canada
Asaph Rolnitsky, Sharon L. Unger, David R. Urbach, Chaim M. Bell
Effect of SOCS3 on apoptosis of human trophoblasts via adjustment of the JAK2/STAT3 signaling pathway in preterm birth
Yin Yin, Lin Qu, Dicong Zhu, Yang Wu, Xin Zhou
Analysis of gut microbiota alteration and application as an auxiliary prognostic marker for sepsis in children: a pilot study
Bailu Du, Nan Shen, Yue Tao, Sijuan Sun, Fang Zhang, Hong Ren, Qing Cao, Xi Mo
Molecular epidemiologic study of citrin deficiency by screening for four reported pathogenic SLC25A13 variants in the Shaanxi and Guangdong provinces, China
Wei-Xia Lin, Muhammad Rauf Yaqub, Zhan-Hui Zhang, Man Mao, Han-Shi Zeng, Feng-Ping Chen, Wei-Ming Li, Wen-Zhe Cai, Ying-Qiang Li, Zhi-Yong Tan, Wei Sheng, Zhi-Min Li, Xiao-Ling Tao, Yuan-Xia Li, Jun-Ping Zhang, Yao-Bin Han, Yan Li, Wu-Qiong Duan, Bao-Ni Ye, Ya-Rong Li, Yuan-Zong Song
Assessment of continuous neutrophil CD64 index measurement for diagnosing sepsis and predicting outcome in a Chinese pediatric intensive care unit: a prospective study
Wei Cui, Yuanyuan Xu, Hui Fang, Wenjia Tong, Liran Zhu, Danqun Jin, Haipeng Liu
Comparison of safety, effectiveness and serum inflammatory factor indexes of Saccharomyces boulardii versus Bifidobacterium triple viable in treating children with chronic diarrhea: a randomized trial
Jiawei Zhang, Su Wan, Qingqing Gui
Association between the use of antibiotics during pregnancy and obesity in 5-year-old children
Chunyu Zhuang, Xueli Liao, Mianai Fu, Huiling Shi, Bailang Lin, Canyang Zhu, Qiuxia Chen, Biwei Mai, Rui Liu
Clinical observation of the effect of modified Ginseng-Schisandra decoction (MGSD) on trace elements and immune function in children with spleen deficiency syndrome after recurrent respiratory tract infection (RRTI): a randomized controlled trial
Hua Li, Qing-Ke Cui, Zhan Li, Jie Li, Feifei Li
Study on the mechanism of the Modified Ginseng-Schisandra Decoction (MGSD) in the treatment of recurrent respiratory tract infection (RRTI) based on network pharmacology
Qing-Ke Cui, Hua Li, Zhan Li, Jie Li, Liqi Song

Study Protocol

A protocol to develop a standard guideline for neonatal pain management
Qiao Shen, Hongyao Leng, Yuan Shi, Yaolong Chen, Xianlan Zheng; on behalf of the working group of Evidence-Based Guidelines for Neonatal Pain Management

Original Articles

Vitamin D intake in young children with acute lower respiratory infection
Karen S Leis, J Dayre McNally, Matthew R Montgomery, Koravangattu Sankaran, Chandima Karunanayake, Alan M Rosenberg
MRI-DWI improves the early diagnosis of brain abscess induced by Candida albicans in preterm infants
Jian Mao, Juan Li, Dan Chen, Jing Zhang, Ya-Nan Du, Ying-Jie Wang, Xin Li, Rui Wang, Li-Ying Chen, Xiao-Ming Wang

Original Article

Association of folate metabolism genes MTHFR and MTRR with multiple complex congenital malformation risk in Chinese population of Shanxi
Qin Zhang, Baoling Bai, Xiaozhen Liu, Chunyue Miao, Huili Li
Evaluation of cerebral function in high risk term infants by using a scoring system based on aEEG
Fang Luo, Zheng Chen, Huijia Lin, Chenhong Wang, Xiaolu Ma, Liping Shi
Visuoperceptual sequelae in children with hemophilia and intracranial hemorrhage
Guadalupe Morales, Esmeralda Matute, Erin T. O’Callaghan, Joan Murray, Alberto Tlacuilo-Parra
Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms at 3'-untranslated region are associated with susceptibility to preterm birth
Qin Zhu, Ying Chen, Jianrong Dai, Benjing Wang, Minjuan Liu, Yun Wang, Jianying Tao, Hong Li

Review Article

Distress and adjustment among adolescents and young adults with cancer: an empirical and conceptual review
Ursula M. Sansom-Daly, Claire E. Wakefield
Preoperative chemotherapy and local stage III in nephroblastoma
Norbert Graf, Rhoikos Furtwängler
Genetics of hereditary neurological disorders in children
Yue Huang, Sui Yu, Zhanhe Wu, Beisha Tang
Preterm birth and single nucleotide polymorphisms in cytokine genes
Qin Zhu, Jian Sun, Ying Chen
Advances and issues in flow cytometric detection of immunophenotypic changes and genomic rearrangements in acute pediatric leukemia
Xin Maggie Wang
Pediatric hepatoblastoma: diagnosis and treatment
Eiso Hiyama
Genetic causes of cancer predisposition in children and adolescents
Federica Saletta, Luciano Dalla Pozza, Jennifer A. Byrne
Down syndrome and leukemia: insights into leukemogenesis and translational targets
Marion K. Mateos, Draga Barbaric, Sally-Anne Byatt, Rosemary Sutton, Glenn M. Marshall
Spanning the genomics era: the vital role of a single institution biorepository for childhood cancer research over a decade
Li Zhou, Daniel Catchpoole
Regenerative medicine therapy for single ventricle congenital heart disease
Chetan Ambastha, Gregory J. Bittle, David Morales, Nathaniel Parchment, Progyaparamita Saha, Rachana Mishra, Sudhish Sharma, Alexander Vasilenko, Muthukumar Gunasekaran, Manal T. Al-Suqi, Deqiang Li, Peixin Yang, Sunjay Kaushal

Original Articles

A pilot trial on the treatment of gastroesophageal reflux-related cough in infants
Darryl J. Adamko, Carina M. Majaesic, Christopher Skappak, Adrian B. Jones
Cloning and sequence analysis of SLC25A13 transcripts in human amniocytes
Zhan-Hui Zhang, Xin-Jing Zhao, Yuan-Zong Song, Xiao-Mei Tang, Qing-Bing Zha
Pneumatically-driven external pressure applicator to augment Fontan hemodynamics: preliminary findings
Amy L. Throckmorton, Sonya S. Bhavsar, Steven G. Chopski, William B. Moskowitz
Epidemiological survey and analysis of asthma in children aged 0-14 years old in urban and rural areas of Chengdu region
Min Li, Qiong Zhang, Wei-Juan Shi, Lan Li, Yan Li, Ying Pang, Bin Yao, Hong Jiang

Column on Metabolism of Childhood Cancer

Lin28 and let-7 in cell metabolism and cancer
Liem H. Nguyen, Hao Zhu
Energy metabolism in neurodevelopment and medulloblastoma
Katherine Tech, Timothy R. Gershon
Energy metabolism in neuroblastoma and Wilms tumor
Sepideh Aminzadeh, Silvia Vidali, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler, René G. Feichtinger

Metabolism of Childhood Cancer Column (Review Article)

Translational development of difluoromethylornithine (DFMO) for the treatment of neuroblastoma
Hamid Bassiri, Adriana Benavides, Michelle Haber, Susan K. Gilmour, Murray D. Norris, Michael D. Hogarty

Rare Diseases Column (Review Article)

Phenylketonuria: a review of current and future treatments
Naz Al Hafid, John Christodoulou

Below are the latest Translational Pediatrics articles published online ahead of print publication.Editorial Commentary


Original Article


Review Article