About tp

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Cover Story (Published) more

When Xinlan saw the hard work of “Da bai”- medical workers with white protective suits in the... More >>
The shape of bamboo shoots is smoothly outlined through simple lines, and is painted with ink in... More >>
I drew a pumpkin warrior. The school teacher said that you can make a pumpkin lantern for... More >>

Original Article

Association between IKBKAP polymorphisms and Hirschsprung’s disease susceptibility in Chinese children
Ning Wang, Jiaojiao Xi, Chaoting Lan, Yuxin Wu, Yun Zhu, Xiaoyu Zuo, Yan Zhang
Predicting the probability of a live birth after a freeze-all based in vitro fertilization-embryo transfer (IVF-ET) treatment strategy
Hong Chen, Zi-Li Sun, Miao-Xin Chen, Yang Yang, Xiao-Ming Teng, Yun Wang, Yuan-Yuan Wu
Prevalence and risk factors for congenital heart defects among children in the Multi-Ethnic Yunnan Region of China
Yu Cao, Rongzhong Huang, Ruize Kong, Hongrong Li, Hong Zhang, Yaxiong Li, Liwen Liang, Da Xiong, Shen Han, Liang Zhou, Junyin Guo, Guolin Dai, Mingyao Meng, Hongbo Lou, Zongliu Hou, Lihong Jiang
Permanent epicardial pacing in neonates and infants less than 1 year old: 12-year experience at a single center
Junfei Zhao, Ying Huang, Liming Lei, Zeyang Yao, Tian Liu, Hailong Qiu, Canhui Lin, Xiaobing Liu, Yun Teng, Xiaohua Li, Yong Zhang, Jian Zhuang, Jimei Chen, Shusheng Wen
Pharmaceutical services based on therapeutic care pathway for kidney transplantation from donors of infants and young children: a single-center experience
Yan Wen, Mengpei Zhao, Shangxi Fu, Zhichun Gu, Wansheng Chen, Qing Zhao, Wei Shu, Xia Tao, Feng Zhang
Risk factors and outcomes associated with acute kidney injury following extracardiac total cavopulmonary connection: a retrospective observational study
Liting Bai, Yu Jin, Peiyao Zhang, Yixuan Li, Peng Gao, Wenting Wang, Xu Wang, Zhengyi Feng, Ju Zhao, Jinping Liu
Trends and risk factors of extended-spectrum beta-lactamase urinary tract infection in Chinese children: a nomogram is built and urologist should act in time
Jiandong Lu, Lin Wang, Yi Wei, Shengde Wu, Guanghui Wei
Vortex formation time as an index of left ventricular filling efficiency: comparison between children volunteers and patients with tetralogy of Fallot
Li-Wei Hu, Yang Xiang, Su-Yang Qin, Rong-Zhen Ouyang, Jin-Long Liu, Ya-Feng Peng, Wei-Hui Xie, Yong Zhang, Hong Liu, Yu-Min Zhong
Suppressing the activity of CXCR4 down-regulates the expression of renal fibrosis related genes in primary glomerular cells
Shaofan Hu, Hong Liu, Qun Li, Qiang Yu, Xiaoqing Liu, Jin Xu, Rui Fu
Proteomic profiling of serum small extracellular vesicles reveals immune signatures of children with pneumonia
Juan Cheng, Dongrui Ji, Yong Yin, Shidong Wang, Kai Song, Qiuhui Pan, Qinghua Zhang, Lin Yang
Effects of therapeutic hypothermia on the safety of children with severe traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis
Min Geng, Weidong Cui, Jiang Cheng, Liheng Li, Ruini Cheng, Xiaofang Wang
Systematic review and meta-analysis of the incidence rates of adverse events after digestive endoscopy in children
Liying Meng, Xueke Fan, Aiguo Zhang, Hongjie Su, Haijun Zhang, Yajuan Tian
Clinical evaluation of autorefraction and subjective refraction with and without cycloplegia in Chinese school-aged children: a cross-sectional study
Rui Guo, Li Shi, Ke Xu, Dejian Hong
Abnormal electroencephalogram (EEG) after drug withdrawal is a risk factor for epilepsy recurrence in children: a systematic review and meta-analysis
Shanwen Huang, Ruipeng Chen, Hao Chen, Gang Si
Construction and validation of an early prediction model of delirium in children after congenital heart surgery
Dou Mao, Lijuan Fu, Wenlan Zhang
Effect of family integrated care on physical growth and language development of premature infants: a retrospective study
Xiangyan Liang, Aimei Miao, Wei Zhang, Min Li, Yan Xing
Uterine fibroids increase the risk of preterm birth and other adverse birth events: a systematic review and meta-analysis
Xiuling Wang, Gui Wang, Ru Han, Mei Gao, Fangmin Wang, Yarong Hong, Qiuxia Chen
Efficacy and safety of Qinxiang Qingjie oral solution for the treatment of influenza in children: a randomized, double-blind, multicenter clinical trial
Siyuan Hu, Rong Ma, Kunling Shen, Deli Xin, Xinmin Li, Baoping Xu, Xiaobing Zhao, Ziwei Feng, Yongbin Yan, Zheng Xue, Baoqing Zhang, Xueming Li, Yanmei Zheng, Hongxia Zhou, Liqun Wu, Lili Yang, Hua Xu, Rongchang Shao, Yong Yin, Chengliang Zhong, Han Li, Qiuhan Cai, Yaqian Xu
Risk factors for neonatal hyperbilirubinemia: a systematic review and meta-analysis
Qun Lin, Daomou Zhu, Caihua Chen, Yonghong Feng, Fenfen Shen, Zhenkui Wu
Serum vitamin D status among healthy children in Hainan, South China: a multi-center analysis of 10,262 children
Hong-Ai Li, Shao-Qiu Zou, Bang-Tao Li, Teng Wang, Zhi-Chao Ma, Qing Luo, Xiao-Yan Huang, Li-Chun Fan, Wei Xiang
Establishment of a predictive model for purulent meningitis in preterm infants
Xinru Cheng, Qian Zhang, Zhaoqin Fu, Zanyang Shi, Peige Xia, Yanan Zhang, Fengxia Mao, Qianya Xu, Xiaomin Yan, Li Wang

Original Articles

Vitamin D intake in young children with acute lower respiratory infection
Karen S Leis, J Dayre McNally, Matthew R Montgomery, Koravangattu Sankaran, Chandima Karunanayake, Alan M Rosenberg
MRI-DWI improves the early diagnosis of brain abscess induced by Candida albicans in preterm infants
Jian Mao, Juan Li, Dan Chen, Jing Zhang, Ya-Nan Du, Ying-Jie Wang, Xin Li, Rui Wang, Li-Ying Chen, Xiao-Ming Wang

Original Article

Association of folate metabolism genes MTHFR and MTRR with multiple complex congenital malformation risk in Chinese population of Shanxi
Qin Zhang, Baoling Bai, Xiaozhen Liu, Chunyue Miao, Huili Li
Evaluation of cerebral function in high risk term infants by using a scoring system based on aEEG
Fang Luo, Zheng Chen, Huijia Lin, Chenhong Wang, Xiaolu Ma, Liping Shi
Visuoperceptual sequelae in children with hemophilia and intracranial hemorrhage
Guadalupe Morales, Esmeralda Matute, Erin T. O’Callaghan, Joan Murray, Alberto Tlacuilo-Parra
Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms at 3'-untranslated region are associated with susceptibility to preterm birth
Qin Zhu, Ying Chen, Jianrong Dai, Benjing Wang, Minjuan Liu, Yun Wang, Jianying Tao, Hong Li

Review Article

Distress and adjustment among adolescents and young adults with cancer: an empirical and conceptual review
Ursula M. Sansom-Daly, Claire E. Wakefield
Preoperative chemotherapy and local stage III in nephroblastoma
Norbert Graf, Rhoikos Furtwängler
Genetics of hereditary neurological disorders in children
Yue Huang, Sui Yu, Zhanhe Wu, Beisha Tang
Preterm birth and single nucleotide polymorphisms in cytokine genes
Qin Zhu, Jian Sun, Ying Chen
Advances and issues in flow cytometric detection of immunophenotypic changes and genomic rearrangements in acute pediatric leukemia
Xin Maggie Wang
Pediatric hepatoblastoma: diagnosis and treatment
Eiso Hiyama
Genetic causes of cancer predisposition in children and adolescents
Federica Saletta, Luciano Dalla Pozza, Jennifer A. Byrne
Down syndrome and leukemia: insights into leukemogenesis and translational targets
Marion K. Mateos, Draga Barbaric, Sally-Anne Byatt, Rosemary Sutton, Glenn M. Marshall
Spanning the genomics era: the vital role of a single institution biorepository for childhood cancer research over a decade
Li Zhou, Daniel Catchpoole
Regenerative medicine therapy for single ventricle congenital heart disease
Chetan Ambastha, Gregory J. Bittle, David Morales, Nathaniel Parchment, Progyaparamita Saha, Rachana Mishra, Sudhish Sharma, Alexander Vasilenko, Muthukumar Gunasekaran, Manal T. Al-Suqi, Deqiang Li, Peixin Yang, Sunjay Kaushal

Original Articles

A pilot trial on the treatment of gastroesophageal reflux-related cough in infants
Darryl J. Adamko, Carina M. Majaesic, Christopher Skappak, Adrian B. Jones
Cloning and sequence analysis of SLC25A13 transcripts in human amniocytes
Zhan-Hui Zhang, Xin-Jing Zhao, Yuan-Zong Song, Xiao-Mei Tang, Qing-Bing Zha
Pneumatically-driven external pressure applicator to augment Fontan hemodynamics: preliminary findings
Amy L. Throckmorton, Sonya S. Bhavsar, Steven G. Chopski, William B. Moskowitz
Epidemiological survey and analysis of asthma in children aged 0-14 years old in urban and rural areas of Chengdu region
Min Li, Qiong Zhang, Wei-Juan Shi, Lan Li, Yan Li, Ying Pang, Bin Yao, Hong Jiang

Column on Metabolism of Childhood Cancer

Lin28 and let-7 in cell metabolism and cancer
Liem H. Nguyen, Hao Zhu
Energy metabolism in neurodevelopment and medulloblastoma
Katherine Tech, Timothy R. Gershon
Energy metabolism in neuroblastoma and Wilms tumor
Sepideh Aminzadeh, Silvia Vidali, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler, René G. Feichtinger

Metabolism of Childhood Cancer Column (Review Article)

Translational development of difluoromethylornithine (DFMO) for the treatment of neuroblastoma
Hamid Bassiri, Adriana Benavides, Michelle Haber, Susan K. Gilmour, Murray D. Norris, Michael D. Hogarty

Rare Diseases Column (Review Article)

Phenylketonuria: a review of current and future treatments
Naz Al Hafid, John Christodoulou

Below are the latest Translational Pediatrics articles published online ahead of print publication.

Original Article


Case Report