Vol 10, No 7 (July 2021): Translational Pediatrics

Original Article

Non-invasive cardiac output measurement by electrical cardiometry and M-mode echocardiography in the neonate: a prospective observational study of 136 neonatal infants
Su-Hua Xu, Jing Zhang, Yi Zhang, Peng Zhang, Guo-Qiang Cheng
Urinary proteome profiling for children with autism using data-independent acquisition proteomics
Wenshu Meng, Yuhang Huan, Youhe Gao
The efficacy and safety of antiepileptics in the prophylaxis of pediatric migraine: the meta-analysis of randomized controlled trials
Guoyong Jia, Xingbang Wang, Hongbo Lv, Malebo Sarai Cheryl Nonyane, Haiguang Hou, Lin Ma, Peiyan Shan, Xinwei Wu
Hypoxia induces inflammatory microenvironment by priming specific macrophage polarization and modifies LSC behaviour via VEGF-HIF1α signalling
Mingyan Jiang, Guoqian He, Jialing Wang, Xia Guo, Ziyi Zhao, Ju Gao
AKT3 and related molecules as potential biomarkers responsible for cryptorchidism and cryptorchidism-induced azoospermia
Hongshuai Jia, Tiantian Ma, Shujing Jia, Yuru Ouyang
Lower airway microbiota in children with Down syndrome compared to controls with similar respiratory symptomatology
Mariska De Lausnay, Stijn Verhulst, Lieve Boel, Kim Van Hoorenbeeck
PEX26 gene genotype-phenotype correlation in neonates with Zellweger syndrome
Yue He, Sam Bill Lin, Wen-Xuan Li, Lin Yang, Rong Zhang, Chao Chen, Lin Yuan
Clinical follow-up study of 166 cases of children with hypertension
Zhenquan Wang, Yiping Shao, Jiahui Jin, Xing Rong, Huixian Qiu, Rongzhou Wu, Maoping Chu
Optimal level of positive end-expiratory pressure during nasal continuous airway pressure for severe bronchiolitis: a prospective study
Lijuan Yin, Linwei Li, Donghong Peng, Wei Chen
Screening a novel signature and predicting the immune landscape of metastatic osteosarcoma in children via immune-related lncRNAs
Jie Wei, Da-Lang Fang, Cheng Kua Huang, Shu-Liang Hua, Xiao-Sheng Lu
Propranolol inhibits infantile hemangioma by regulating the miR-424/vascular endothelial growth factor-A (VEGFA) axis
Zhen-Bo Wu, Sen-Lin Shi, Feng-Jun Pan, Li Li, Hong-Yu Chen
Identification of the risk factors in perioperative respiratory adverse events in children under general anesthesia and the development of a predictive model
Shoujun Tao, Tao Zhang, Kai Wang, Fanghua Xie, Lifeng Ni, Zhong Mei, Shaobo Song
Efficacy evaluation and mechanical study of short- and long-term antithrombotic therapy for Kawasaki disease
Jingxia Hao, Hua Wang, Jingshi Chen, Bo Li, Huimin Zhang, Yingqian Zhang
Association of LINC00673 rs11655237 polymorphism with pediatric glioma susceptibility in a Chinese population
Zhuorong Zhang, Yihuan Huang, Ping Wu, Honghao Chen, Zhijian Deng, Gaoyan Deng, Yongqin Zheng, Guoyuan Li, Li Yuan, Le Li
The correlation between polymorphisms in the XPC gene and glioma susceptibility in a Chinese pediatric population
Zhuorong Zhang, Yihuan Huang, Honghao Chen, Ping Wu, Zhijian Deng, Gaoyan Deng, Yongqin Zheng, Guoyuan Li, Li Yuan, Yingyi Xu
Data governance system of the National Clinical Research Center for Child Health in China
Jing Li, Gang Yu, Wen Ding, Jian Huang, Zheming Li, Zhu Zhu, Dejian Wang, Jie Zhang, Jing Wang, Jianwei Yin