Persistent fifth aortic arch: a single-center experience, case series

Yuanyuan Liu, Hui Zhang, Jun Ren, Aimei Cao, Jinghui Guo, Bo Liu, Min Bao, Chunhua Zheng