Predicting the postoperative blood coagulation state of children with congenital heart disease by machine learning based on real-world data

Kai Guo, Xiaoyan Fu, Huimin Zhang, Mengjian Wang, Songlin Hong, Shuxuan Ma